Šta treba učiniti kad imâm klanja pet rekata?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko imâm ustane na peti rekat, trebaju li klanjači ostati na sjedenju i sačekati ga – ili sami dovršiti namaz?

Odgovor: Zašto ga ne upozore? Upozorite ga, recite “Subhân Allâh”. Ukoliko on i pored upozorenja nastavi, a oni su uvjereni da je dodao rekat – u tome ga slučaju nije dozvoljeno slijediti.

U tome ga slučaju nije dozvoljeno slijediti, i oni će ostati na sjedenju i ili sami dovršiti namaz – ili će ga sačekati i sa njim predati Salâm.