Šta treba reći kada Mu’adhdhin kaže “Namaz je bolji od spavanja”?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kada Mu’adhdhin kaže “Namaz je bolji od spavanja” (الصلاة خير من النوم) prilikom učenja Adhâna za Sabah, šta treba reći onaj ko ga čuje?

Odgovor: Ispravno je da i on kaže isto što i Mu’adhdhin, “Namaz je bolji od spavanja” (الصلاة خير من النوم). Ovo se zasniva na govoru Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

“Kada čujete Adhân, govorite isto što govori Mu’adhdhin.” (al-Bukhârî 611 i Muslim 383)

To uključuje sav izgovor Adhâna.