Šta treba govoriti na dan Bajrama?

Šta treba govoriti na dan Bajrama?

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fiqh-ul-`Ibâdât, strana 216

Pitanje: Šta treba govoriti na dan Bajrama?

Odgovor: Čovjek treba govoriti:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

”Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Lâ ilâha illâ Allâh, Wallâhu Akbar, Allâhu Akbar, Walillâh-il-Hamd.“

Pored toga se može govoriti:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

”Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Lâ ilâha illâ Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Walillâh-il-Hamd.”