Šta raditi sa ženom koja ne želi obavljati namaz?

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

 

Pitanje: Brat iz Maroka kaže da njegova žena ne želi obavljati namaz, a kada je on ukori ili bojkotuje, ona počne obavljati namaz, ali samo izvjestan broj dana – nakon čega se ponovo vrati svojoj staroj navici. Koji propis važi za ovaj slučaj i kakav treba biti odnos prema njoj?

Odgovor: Neka se razvede od nje ako nemaju djece. U njoj nema dobra za njega, jer je ona prkosna griješnica.

Ukoliko međutim imaju djecu, neka je odvede na psihijatriju, pa ako doktori zaključe da je bolesna – neka u tome slučaju bude strpljiv sa njom i neka se trudi da joj nađe lijek. Ovo dakle važi ukoliko imaju djecu, a Allâh zna bolje.