Šta podrazumijeva Iqâmat-ul-Hudždžah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta podrazumijeva Iqâmat-ul-Hudždžah (uspostavljanje dokaza)?

Odgovor: Iqâmat-ul-Hudždžah znači da nekome bude iznešen dokaz i da ga on razumije. On ga dakle treba razumjeti ako može, a u protivnome mu to treba prevesti.