Šta osoba treba prihvatiti kada se fetve učenjaka razlikuju?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta osoba treba prihvatiti kada se fetve učenjaka razlikuju?

Odgovor: Treba prihvatiti fetvu učenjaka koja je podržana dokazom. Ukoliko ne zna dokaz, upitaće učenjake šta je dokaz za to mišljenje.