Šta Mu’adhdhin treba učiniti ukoliko zaboravi dio Adhâna?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko Mu’adhdhin zaboravi reći “أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ” (svjedočim da je Muhammad Allâhov poslanik) i to kaže samo jednom, a nakon Adhâna bude obaviješten o tome, da li će ponoviti Adhân – ili će ga dovršiti?

Odgovor: Ponovit’ će Adhân, jer nepotpun Adhân nije ispravan. Stoga će ga dakle ponoviti.