Šta Mâ’mûm treba reći kada imam veliča Allâha u Qunût dovi?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta je Mâ’mûmu (osobi koja klanja za imamom) Sunnah da govori kada imam veliča Allâha u Qunût dovi?

Odgovor: U vezi sa ovim se postavljaju mnoga pitanja – a to je u stvari lako. Ili će šutjeti, ili će reći “SubhânAllâh, SubhânAllâh” – veličajući Allâha سبحانه وتعالى kada se spomene.