Šta je veće nevjerstvo od toga?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Treba li činiti Takfîr na one koji traže pomoć od `Alîja, al-Husajna ili al-Badawîja – i govore “Ô `Alî!”, “Ô Husajn!” ili “Ô Badawî!”?

Odgovor: Šta je veće nevjerstvo od toga? Upućivanje dove drugima mimo Allâha i traženje pomoći od njih je jasno nevjerstvo.