Šta je Sunnah u vezi sa povorkom džanâze i ukopavanjem?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (17/165)

Pitanje: Koji je propis za vikanje “Nema istinskoga boga osim Allâha!” i “Allâhovo lice je vječno!” tokom povorke džanâze, te “O Milostivi! O Milostivi!” tokom ukopavanja? Šta je Sunnah u vezi sa povorkom džanâze i ukopavanjem?

Odgovor: To je novotarija. Nema sumnje da nema istinskoga boga osim Allâha i da je on jedini Vječni. Sve što je spomenuto u pitanju je međutim novotarija. Sav `ibâdah koji nisu praktikovali Selefi je novotarija. Takođe je novotarija reći “O Milostivi! O Milostivi!” tokom ukopavanja.

U vezi sa povorkom džanâze Sunnah je osvrnuti se i razmišljati o svom kraju. Čovjek sad hoda u povorci džanâze, a sutra će povorka nositi njega. Čovjek dakle treba razmišljati o svojim djelima i stanju.

Što se ukopavanja tiče, Allâhov poslanik  bi stajao kod mezara nakon ukopavanja i govorio:

اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

“Tražite oprosta za vašega brata i molite se za njegovu postojanost – on se sada ispituje!” (Abû Dâwûd 3221)

To je propisano.