Šta je Salafijjah?

Šta je Salafijjah?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Šta je Salafijjah? Da li je to Hizb (sekta)? Koji je propis za pripisivanje njoj?

Odgovor: Salafijjah je originalni izvor. To je Madhhab Salaf-us-Sâlih (prvih generacija).

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ

“… muhadžirima i ensarijama, i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći.” (9:100)

To je originalni izvor, a onaj ko joj se suprotstavi i izađe iz nje je zalutao. Ovaj Ummah će se podijeliti na sedamdeset i tri sekte, svaka će okusiti vatru osim jedne. (Ashabi) su upitali: Koja je to? Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao: “Onî koji su na onome na čemu smo danas ja i moji ashabi”.

To je dakle Salafijjah, ono na čemu su bili poslanik صلى الله عليه وسلم, ashabi i Imâmi koji su došli nakon njih. To je Salafijjah. Ona je originalni izvor, a nije sekta, kao što neki govore. Ne! Ona je originalni izvor, a sekte su se odvojile od nje.