Šta je Hadîth al-Qudsî?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li za Hadîth al-Qudsî kažemo da je to hadîth u kojem se Allâhov poslanik  izražava svojim riječima a značenje je od Allâha عَزَّ وَ جَلَّ?

Odgovor: Da, to je Hadîth al-Qudsî; Allâhov poslanik  se izražava svojim riječima a značenje je od Allâha – osim u slučaju da Allâhov poslanik  kaže: “Allâh je rekao to i to”. To je Hadîth al-Qudsî u kojem Allâhov poslanik  prenosi od Allâha (citirajući Njegove riječi).