Šta je dužan učiniti onaj ko zaboravi klanjati dva rekata nakon Tawâfa?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta je dužan učiniti onaj ko zaboravi klanjati dva rekata nakon Tawâfa?

Odgovor: Nije ništa dužan učiniti, jer je Sunnah (preporučeno) klanjati dva rekata nakon Tawâfa. Nije ih dakle obavezno klanjati.