Šta je dužan učiniti onaj ko ne posti Ramadhân zbog psihičke bolesti?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je onome ko ne posti Ramadhân zbog psihičke bolesti obavezno da ga naposti ili je dovoljno da se otkupi tako što će nahraniti siromahe?

Odgovor: Psihička bolest nije opravdan razlog za ostavljanje posta. Neka stoga posti kada mu se psihička bolest ublaži ili se od nje izliječi. On je bolesnik kao i bolesnik koji ima fizičku bolest; neće postiti – ali će poslije napostiti. Ne bude li međutim moguće da naposti, neka nahrani siromahe.