Šta je čovjek dužan učiniti ukoliko pronađe knjige Ahl-ul-Bid`a?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta sam dužan učiniti ukoliko pronađem knjige Ahl-ul-Bid`a?

Odgovor: Dužan si odnijeti ih vlastima. Odnesi ih vlastima. One ih mogu uništiti ili ukloniti.