Šta da radi žena koja se ne sjeća koliko dana u Ramadhânu nije postila?

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor:

 

Pitanje: Žena dvije godine nije postila neke dane Ramadhâna; jednom je bila trudna – dok je drugi put dojila dijete. Sada nije sigurna koliko je dana propustila.

Odgovor: Neka procijeni kako je najbolje u stanju, a neka se ravna prema onom što je sigurno. Ukoliko na primjer sumnja da li je propustila šest ili sedam dana, neka računa da je propustila sedam dana. Na taj način je na sigurnom.