Šta da radi osoba koja nije klanjala Ikindiju a počeo se klanjati Akšam?

Govornik: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (22/106)

Pitanje: Osoba je propustila Ikindiju a kada je ušla u džamiju počinjao je Akšam. Da li će klanjati propušteni namaz prije Akšama ili ne?

Odgovor: Klanjat’ će akšam sa imâmom. Nakon toga su imâmi složni da će klanjati Ikindiju. Ali da li će naklanjati Akšam? Ovdje postoje dva stava.

Prvi: Naklanjat’ će Akšam. Ovaj stav imaju Ibn `Umar, Mâlik, Abu Hanîfah i Ahmad u svome najpoznatijem stavu.

Drugi: Neće naklanjati Akšam. Ovaj stav imaju Ibn `Abbâs, aš-Šâfi`î i Hanabilah po njihovome drugom stavu.

Drugi stav je ispravniji. Allâh nije obavezao roba da isti namaz obavlja dva puta ako Ga je se bojao koliko je mogao – a Allâh zna bolje.