Šta će učiniti klanjač iza imâma ukoliko zaboravi proučiti prvi Tašahhud?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko klanjač iza imâma zaboravi proučiti prvi Tašahhud, šta je dužan učiniti?

Odgovor: On prati imâma. Imâmovo učenje važi i za njega.