Šta će se desiti sa al-Mahdîjem kada dođe `Îsâ?

Šta će se desiti sa al-Mahdîjem kada dođe `Îsâ?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta će se desiti sa al-Mahdîjem kada Allâhov poslanik `Îsâ bin Marjam dođe?

Odgovor: Allâh zna bolje. Njegova vladavina će međutim prestati dolaskom Masîha `Îse bin Marjam عليه السلام. Allâh zna bolje šta će se desiti sa njim.