Sporovi se moraju rješavati Šerijatom

Sporovi se moraju rješavati Šerijatom

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Mi imamo običaj da spor između dvije osobe rješavamo tako što se onome ko je učinio nepravdu presudi da mora dati ovcu onome kome je učinjena nepravda, da bi mu on oprostio. Da li je ovo dozvoljeno?

Odgovor: To je džâhilijjetski zakon. Obavezno je suditi Šerijatom. Oni trebaju otići sudiji na Šerijatskome sudu gdje svako dobija svoje pravo.