Spominjanje imenâ novotarâ

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor:

 

Pitanje: Šta vi kažete o onome ko upozorava protiv novotarija i novotarâ generalno, ali ne smatra da treba spominjati njihova imena?

Odgovor: Tačno je da bi Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, kada bi se nešto desilo, govorio:

“Šta je nekim ljudima?”

ali da li se ovako govori o vođama zablude, o onima koji ljude pozivaju na zablude i kojima su ljudi iskušani?

Da li se ovako govori o njima?

Ne, oni se moraju spomenuti. Oni se moraju objelodaniti i za njih se mora znati ko su, da bi ih se ljudi mogli paziti.

Što se tiče šutnje o njima i govora ‘Ne, nećemo spominjati ova imena, nećemo reći Sajjid Qutb ili Hasan al-Bannâ ili taj i taj’, uz svo poštovanje onima koji tako govore, ukoliko bismo upozoravali protiv posjednika novotarija – ko bi bio u stanju reći da se radi o drugima mimo ovih? Ovi ljudi su vođe Ahl-ul-Bid`a.