Spavanje nakon Ikindije

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî (umro 1435)

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da je pokuđeno spavati nakon Ikindije?

Odgovor: Ne, to nije pokuđeno. Hadîth o tome je slab.