Spavanje na stomaku

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Rečeno mi je da je spavanje na stomaku zabranjeno. Da li je to tačno, i ako je tačno, šta da radim, jer se nisam u stanju odmoriti ukoliko ne spavam u tom položaju? Spavanje na stomaku mi je udobno.

Odgovor: Prenešeno je od Allâhovog poslanika  da je vidio jednog od ashaba kako spava na stomaku, pa mu je pomjerio nogu i rekao:

إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ

»Allâh mrzi taj način ležanja« (Abû Dâwûd 5040)

U drugoj predaji je rekao:

إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ

»Na takav način leže stanovnici Vatre« (Ibn Mâdžah 3724)

To je dakle pokuđen način ležanja, te stoga ne treba tako ležati, osim u nuždi, kao što je bol zbog koje je čovjek u potrebi da tako leži. U protivnom ne treba tako ležati, jer je to u najmanju ruku pokuđeno, na osnovu govora Allâhovog poslanika  da Allâh mrzi taj način ležanja.

Ne treba dakle tako ležati, jer je to u najmanju ruku pokuđeno, iako je po svemu sudeći značenje hadîtha da je i zabranjeno. Stoga vjernik i vjernica ne trebaju tako ležati, osim u nuždi kada nemaju drugog izbora.