Spajanje Takbîrâ prilikom učenja Adhâna

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Treba li Mu’adhdhin spajati Takbîre ili ih izgovarati odvojeno?

Odgovor: Sada uče Adhân spajajući Takbîre. Bolje je međutim odvojeno izgovarati Takbîre, jer je svaki Takbîr zasebna fraza – a u slučaju spajanja (dva Takbîra) budu kao jedna fraza.