Spajanje namaza prilikom putovanja avionom

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (6/454/15562)

Pitanje: Dok smo putovali avionom nazad za Saudijsku Arabiju, nastupila su vremena za Akšam i Jaciju. Mi ih međutim nismo klanjali u avionu, iako smo znali da će njihovo vrijeme isteći – znajući da njihovo vrijeme još nije isteklo u Saudijskoj Arabiji, gdje smo namjeravali obaviti namaze. Šta vi mislite o ovome?

Odgovor: Ukoliko će vrijeme namaza isteći dok ste u avionu a namaz se može spojiti sa slijedećim (kao Podne sa Ikindijom i Akšam sa Jacijom) – tada namaz treba odgoditi i spojiti ga sa slijedećim namazom tokom njegovoga vremena. Ovo važi ukoliko avion slijeće prije isteka vremena slijedećeg namaza.

U protivnome namaze treba obaviti u avionu; skratiti ih i spojiti tokom vremena bilo kojeg od njih.

Ukoliko prvi namaz međutim nastupi prije polaska, u tome slučaju ga treba spojiti sa slijedećim namazom – tokom vremena prvog namaza a prije ulaska u avion.

Ukoliko je namaz koji će nastati i isteći u avionu Sabah – morate ga klanjati u njegovome vremenu u avionu i ne smijete ga odgađati.