Spajanje Džume i Ikindije iz neznanja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Običavali smo ići u at-Tâ’if da klanjamo Džumu u masdžidu. Nakon toga bismo, spajajući namaze, klanjali dva rekata Ikindije. Šta trebamo učiniti u vezi sa Ikindijama koje smo klanjali na ovaj način, spajajući ih sa Džumom? Trebamo li ih naklanjati?

Odgovor: Nije dozvoljeno spajati Ikindiju sa Džumom, jer ne spadaju u istu vrstu namaza. Takođe nije zabilježeno da je iko od Selefa spajao Ikindiju sa Džumom. Ovo kaže većina učenjâkâ, ako ne i svi.

To dakle nije dozvoljeno. Onaj ko to učini treba naklanjati Ikindiju koju je spojio sa Džumom.