Spajanje Akšama, Jacije i Teravije u slučaju kiše

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

Pitanje: Mogu li se u slučaju kiše u Ramadhânu spojiti Akšam, Jacija i Teravija kada nastupi Akšam?

Odgovor: Da. U slučaju kiše ili teškoća zbog klizavosti na pijacama, bolje je spojiti – da bi se olakšalo ljudima. U slučaju spajanja, Teravija će se klanjati nakon Jacije – jer je vrijeme Akšama i Jacije postalo isto. Stoga ih ne predstavlja problem spojiti kada nastupi Akšam, te nakon toga klanjati Teraviju – a sva hvala pripada Allâhu.