Spajanje Akšama i Jacije ljeti (an-Nadžmî)

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî (umro 1429)

Izvor:

 

 

Pitanje: Pitalac iz Holandije kaže da kod njih ljeti crvenilo sa neba nestaje kasno tokom noći, te stoga moraju biti budni do kasno da bi klanjali Jaciju u džematu. Da li im je dozvoljeno spojiti Akšam i Jaciju u akšamskom vremenu?

Odgovor: Ne. Ne.

Pitanje: A mogu li kao polazište imati vremenski interval od sat i po između ta dva namaza – kao što je to obično slučaj kod njih? Neka braća kažu da su čuli da je jedan učenjak to rekao.

Odgovor: Ja ne mogu izdati fetvu o tome. Vremenski interval od sat i po važi za mjesta gdje crvenilo nestane nakon tog vremena. Ukoliko međutim crvenilo nestaje kasnije, čovjek ne može dozvoliti da se Jacija klanja prije toga. Izgleda da su noći kod njih kratke.