Spaja namaze jer radi 100 kilometara od kuće

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Čovjek svaki dan putuje 100 kilometara do posla, a vraća se kući prije Adhâna za Ikindiju. Da li mu je dozvoljeno spajati Podne i Ikindiju?

Odgovor: Sve dok je na putu, dozvoljeno mu je spajati Podne i Ikindiju – a u redu je i da klanja Podne na putu a Ikindiju kada se vrati kući. Može sam izabrati.