Spadaju li u bradu dlake na vratu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Spadaju li u bradu dlake na vratu?

Odgovor: Pod bradom se podrazumijevaju dlake koje rastu na obrazima i bradi. To je dakle brada; dlake koje rastu na obrazima i bradi. Sve ostalo ne spada u bradu.