Spadaju li pravne škole Dža`farijjah i Zajdijjah u priznate pravne škole Fiqha?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Spadaju li pravne škole Dža`farijjah i Zajdijjah u priznate pravne škole Fiqha?

Odgovor: Kod njih, da. One su kod njih priznate. Kod nas međutim nisu priznate. One su jedino priznate od strane njihovih sljedbenika.