Spada li pregledavanje kompjutera i mobilnoga telefona svoga djeteta u špijuniranje?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li mi je kao ocu dozvoljeno pregledavati mobilne telefone i kompjutere moje djece – bojeći se da nešto nije u redu?

Odgovor: Da. To ti je obavezno – da ih pregledavaš i provjeravaš. Kao što sam vam spomenuo, nemojte im kupovati mobilne telefone koji imaju druge funkcije pored mogućnosti obavljanja razgovora. Oni sadrže zabranjene stvari i grijehe. Nemojte im kupovati takve uređaje.

Pitanje: Neki ljudi kažu da takvo ponašanje oca spada u zabranjeno špijuniranje. Da li je to tačno?

Odgovor: Taj govor je neispravan. Ocu je naređeno da odgaja i obrazuje svoju djecu, te da ih nadgleda i kontroliše. To mu je obavezno. To dakle nije špijuniranje nego izvršavanje obaveze kojom ga je Allâh obavezao.

Sada se međutim pojavilo iskušenje; ljudi govore da ne treba ništa govoriti sinovima, ženama i ćerkama. Kažu da je to porodično nasilje i da ih treba pustiti da rade šta hoće i da je to njihova sloboda:

“Ne miješaj se u to!”

“To je porodično nasilje!”

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ; oni žele da niko ne izvršava svoje obaveze i da svi rade šta hoće.