Spada li ogovaranje u velike grijehe?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Spada li ogovaranje u velike grijehe?

Odgovor: Neki učenjaci smatraju da spada u velike grijehe. Postoje dvije predaje od Imâma Ahmada; u jednoj je rekao da spada u velike grijehe, a u drugoj da spada u male grijehe.