Spada li obaveza odlaska na Džumu sa onoga ko radi 100 km od najbliže džamije?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Radim u divljini, a najbliža džamija je udaljena stotinu kilometara. Spada li sa mene obaveza odlaska na Džumu i kako ću je klanjati?

Odgovor: Klanjat ćeš je kao Podne namaz. Obaveza odlaska na Džumu spada sa tebe ukoliko se radi o tolikoj udaljenosti do najbliže džamije. To je velika udaljenost, te stoga obaveza odlaska na Džumu spada sa tebe i klanjat ćeš Podne.