Spada li obaveza obavljanja namaza po redoslijedu ukoliko se čovjek boji da će propustiti namaz u džematu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Spada li obaveza obavljanja namaza po redoslijedu ukoliko se čovjek boji da će propustiti namaz u džematu?

Odgovor: Većina učenjaka smatra da ne spada. Šajkh-ul-Islâm smatra da spada i da čovjek u slučaju prisustva džemata koji klanja zadnji namaz treba klanjati sa njima i da mu u tom slučaju nije obavezno klanjati namaze po redoslijedu da bi obavio namaz u džematu. Većina međutim smatra da ne spada i da su jedini izuzeci zaborav i bojazan da će isteći vrijeme trenutnog namaza.