Spada li klanje Qurbâna sa muslimana ukoliko obavi Hadždž?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Spada li klanje Qurbâna sa muslimana ukoliko obavi Hadždž?

Odgovor: Dovoljno mu je za Qurbân to što je zaklao Hadî (klanje tokom obavljanja Hadždža). Sve je to približavanje Allâhu, pa mu je za Qurbân dovoljno to što je zaklao Hadî. A ukoliko je oporučio porodici da zakolju Qurbân, u redu je da to učine. Na Mini međutim ne treba klati i Qurbân i Hadî. Hadî je dovoljan.