Smrt `Umara رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Govornik: Šajkh Sâlih bin Sa`d as-Suhajmî

Izvor:

 

Zatim je umro Abû Bakr i bio je ukopan pored njega – Allâhovoga poslanika .

Majka pravovjernih (`Â’išah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) je čuvala mjesto u toj sobi za sebe (da tu bude ukopana)…

…ali je dala prednost al-Fârûqu (`Umaru) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, kada je zatražio od nje dozvolu da bude ukopan pored svoja dva ashaba (Allâhovoga poslanika  i Abû Bakra رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).

Ona رَضِيَ اللهُ عَنْهَا je znala za govor Allâhovoga poslanika , njenoga muža – kada je on rekao:

 جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

“Došao sam ja, i Abu Bakr i `Umar, i ušao sam ja, i Abu Bakr i `Umar, i otišao sam ja, i Abu Bakr i `Umar.” (al-Bukhârî 3685 i Muslim 2389)

Da Allâh bude zadovoljan njima i da ih zadovolji… a da Allâh ponizi one koji ih mrze ili omalovažavaju.

Pa kada je `Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ umro kao Šahîd… upitao je (na samrti) majku pravovjernih za dozvolu da bude ukopan pored svoja dva ashaba.

Ona je dala dozvolu i rekla:

“Željela sam ovo mjesto za sebe.”

Ali iz njene ljubavi, uvažavanja i poštovanja prema `Umaru i činjenice da su znali njegov status, dala mu je prednost.