Smiju li svršenici islamskoga univerziteta proglasiti početak Ramadhâna?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Mi živimo u evropskoj zemlji koja nema islamski komitet koji proučava mlađak Ramadhâna. Smijemo li mi, svršenici islamskoga univerziteta u Saudijskoj Arabiji, osnovati komitet sa ovom svrhom – ili se trebamo ravnati prema mlađaku u Saudijskoj Arabiji?

Odgovor: Muslimani i muslimanske manjine obično imaju islamski centar prema kojem se trebaju ravnati kada je u pitanju mlađak i druge vjerske i dunjalučke stvari. Ravnajte se prema najbližem islamskom centru u vezi sa početkom Ramadhâna.