Smije li žena koja je prešla na islam nastaviti živjeti sa mužem koji je kršćanin?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Žena je bila kršćanka pa je prešla na islam, a njen muž je i dalje kršćanin. Da li joj je dozvoljeno da ostane sa njim i postoji li određeni vremenski period koji treba pratiti?

Odgovor: Ukoliko žena pređe na islam a njen muž to ne učini, ona će čekati uobičajeni vremenski period `iddeta. Ukoliko on tokom tog perioda pređe na islam, i dalje je njen muž. Ne postane li međutim musliman tokom tog perioda, brak se raskida.