Smije li žena ići u trgovački centar bez Mahrama?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno ići u trgovački centar bez Mahrama?

Odgovor: Mahram je za putovanja. U njenome mjestu joj ne treba Mahram. Ukoliko je propisno obučena i pokrivena i ne miješa se sa muškarcima a ide u trgovački centar iz potrebe – u tome slučaju joj ne treba Mahram. Mahram je za putovanja.