Smije li žena angažovati nekoga da za nju baca kamenčiće kod Džamarât iako je to sama u stanju?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Smije li žena neograničeno angažovati nekoga da za nju baca kamenčiće kod Džamarât – iako je to sama u stanju?

Odgovor: Ne, ona ne treba nikoga angažovati bez razloga. Ukoliko nije u stanju biti u gužvi sa ljudima ili otići tamo, tada može angažovati nekoga da to učini za nju.