Smije li siromah primiti novac od kamate kao sadaqu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko se siromasima udijeli novac od kamate, da li im je dozvoljeno da sa njim rade šta hoće?

Odgovor: Neka ga ne uzimaju. Ukoliko znaju da je to novac od kamate, neka ga ne uzimaju, jer je to ilegalan i zabranjen novac.