Smije li se žena otkriti pred daidžom svog muža?

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

 

 

Pitanje: Žena pita smije li otkriti kosu pred daidžom svog muža, odnosno pred daidžom majke svog muža, uzimajući u obzir da nije musliman?

Odgovor: Kćeri moja, daidža tvog muža ili daidža njegove majke, i amidža tvog muža ili amidža njegove majke, nisu tvoji mahrami – bez obzira da li su muslimani ili nevjernici. Stoga se pokrij pred njima. Tvoji mahrami su otac ili djed tvog muža. Oni su tvoji mahrami.