Smije li se zauzeta osoba odvojiti od imâma koji dugo klanja i sama dovršiti namaz?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko imâm dugo klanja namaz, a klanjač je zauzet i ima potrebu koja se ne može obaviti kasnije, da li mu je propisano odvojiti se od imâma i sam dovršiti namaz?

Odgovor: Da. Ukoliko je u potrebi da se odvoji od imâma jer će na primjer izgubiti imovinu, smije nanijjetiti da se odvoji od imâma, sam dovršiti namaz i otići.