Smije li se Zakât-ul-Fitr dati siromasima koji puše i konzumiraju Qât?

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (9/376/1204)

Pitanje: Smije li se Zakât-ul-Fitr dati siromasima koji puše i konzumiraju Qât?

Odgovor: Ta njihova djela ne trebaju biti prepreka da im se udijeli Zakât-ul-Fitr, jer se i uprkos njima smatraju muslimanima. Treba ih smatrati vjernicima s obzirom na njihovo vjerovanje, a rasipnicima s obzirom na zabranjene stvari koje rade. Štaviše, vlasti treba da ih spriječe od ovih ovisnosti i da ih kazne za to. Molimo Allâha da ih uputi i da ih usmjeri na ono što On voli i čime je On zadovoljan.