Smije li se hrana okusiti tokom posta?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (19/356-357)

Pitanje: Da li je post prekinut ukoliko se hrana okusi?

Odgovor: U slučaju da se hrana ne proguta, nije. To međutim ne treba činiti bez potrebe. A desi li se da se hrana proguta, post je i dalje validan.