Smije li prosac vidjeti kosu žene koju prosi?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Smije li prosac vidjeti samo lice i ruke žene koju želi zaprositi – ili i njenu kosu?

Odgovor: Da, on smije vidjeti njenu kosu. On smije vidjeti sve što ga na njoj privlači; njeno lice, njene ruke, njenu kosu…