Smije li pričati onaj ko nije ušao u masdžid a može čuti khutbu?

Smije li pričati onaj ko nije ušao u masdžid a može čuti khutbu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ako klanjač kasni na džumu a na putu do masdžida čuje khatîba, smije li pričati dok ne dođe do masdžida?

Odgovor: Da, jer nije prisutan na khutbi i nalazi se van masdžida. Zabrana pričanja se odnosi na one koji prisustvuju khutbi.