Smije li postač ljubiti svoju ženu i maziti se sa njom?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (19/358)

Pitanje: Smije li postač ljubiti svoju ženu i maziti se sa njom?

Odgovor: Da, ukoliko smatra da neće ejakulirati. Ejakulira li, post je prekinut. Desi li se to u Ramadhânu, dužan je nastaviti postiti – te napostiti taj dan. Desi li se to van Ramadhâna, post je prekinut – ali nije dužan napostiti taj dan. Ukoliko se međutim radi o obaveznom postu, taj dan se mora napostiti – za razliku od dobrovoljnog posta.