Smetnja sa nazivom “Salafî”

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî (umro 1429)

Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijjah `an al-Manâhidž ad-Da`wijjah, strana 14

Pitanje: Postoji omladina kojoj smeta da se nazivaju Selefijama. Šta vi mislite o ovome?

Odgovor: Zašto im to smeta? Smatraju li da je pripisivanje Salafijji manjkavost? Zar to nije pripisivanje ashabima Allâhovoga poslanika  i onima koji su ih slijedili od učenjakâ, poznavalaca Fiqha, Hadîtha i tumača Qur’âna koji imaju ispravno vjerovanje i slijede istinu u Qur’ânu i autentičnome Sunnetu Allâhovoga poslanika  sa razumijevanjem Selefa – bez obzira na vrijeme i mjesto? Da li je manjkavost pripisivati se ovima – pa da se čovjek osjeća opterećen?

Ukoliko osoba namjerava da teži ka manhadžu Selefa, slijedi ga i govori da je Selefija, nadamo se – إِنْ شَاءَ اللهُ – najboljem za njega. Postoji međutim rizik da će biti kažnjen ukoliko mu to smeta.